انتشارات موج دانش

مرزهای حیات

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چهار مورد از ویژگی های موجودات زنده را فقط نام ببرید.          1           نظم و ترتیب، هم ایستایی (هومئوستازی)، رشد و نمو، فرایند جذب و دستگاه از انرژی، پاسخ به محیط، تولیدمثل و سازش با محیطی
منظور از هم ایستایی چیست؟    5/0        یعنی محیط جانداران همواره در تغییرات ولی جاندار می تواند وضع درونی پیکر خود را در حد ثابتی نگه دارد.
یک مثال برای هم ایستایی بنویسید.         5/0        وقتی سدیم خون افزایش می یابد دفع آن از طریق ادرار زیاد می شود.
الگوهای رشد و نمو جانداران چگونه تنظیم می شود؟   5/0        توسط اطلاعات ذخیره شده در دنای جاندار
در زیست شناسی رشد به معنی ………………… می باشد.           25/0       بزرگ شدن
رشد در زیست شناسی شامل چه چیزی می باشد؟      5/0        شامل افزایش برگشت ناپذیر ابعاد یا تعداد یاخته ها
منظور از نمو در زیست شناسی چیست؟      5/0        نمو به معنی تشکیل بخش های جدید است
یک مثال برای نمو بنویسید.      5/0        تشکیل اولین گل در گیاه نمونه ای از نمو است.
انرژی دریافتی جانداران چه می شود؟ (دو مورد)         5/0        1. قسمتی از آن برای انجام فعالیت های زیستی مصرف می شود 2. بخشی از آن برای گرم کردن بدن مصرف می شود.
یک مثال برای پاسخ به جانداران به محیط بنویسید.    5/0        خم شدن ساقه گیاهان به سمت نور
منظور از سازش جانداران با محیط چیست؟  5/0        یعنی جانداران ویژگی هایی دارند که برای سازش و ماندگاری در محیط به آنها کمک می کنند.
یک مثال برای سازش جانداران با محیط بنویسید.       5/0        موهای سفید در خرس قطبی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.