انتشارات موج دانش

یاخته، واحد ساختار و عمل

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چرا یاخته مکان خاص در سلسله مراتب سازمان یابی حیات دارد؟  5/0        زیرا ویژگی حیات در این سطح پدیدار می شود.
جانداران از نظر تعداد یاخته چند دسته اند؟ فقط نام ببرید.          5/0        تک یاخته پریاخته
یاخته در همه جانداران واحد …………….. و …………….. حیات است.          5/0        ساختاری و عملی
اساس تولیدمثل جانداران پریاخته ای چیست؟           5/0        توانایی یاخته ها در تقسیم شدن
توانایی یاخته ها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید اساس چه کارهایی در جانداران پریاخته ای داده است؟           75/0       تولید مثل، رشد و نمو و ترمیم
دو ویژگی مشترک یاخته ها را بنویسید.      1. همه دارای غشا هستند 2. اطلاعات لازم برای زندگی یاخته ها در مولکولهای دنا ذخیره شده است.
غشای یاخته چه نقشی دارد؟     5/0        عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.