یگانگی و گوناگونی حیات

متن کتاب:

مطلبی وارد نشده است.


نکات قابل استنباط:

زیست 95: تنوع، از ویژگی های حیات و یکی از شگفتی های آفرینش است.

زیست 96: گوناگونی جانداران از شگفتی های آفرینش است.

 تنوع جزو هفت ویژگی جانداران نمی باشد.

زیست 95: دنیای جانداران ذره بینی را نمی توانیم با چشم غیرمسلح ببینیم؛ درحالی که تنوع این جانداران، از جانداران دیگر بسیار بیشتر است.

زیست 96: دنیای جانداران ذره بینی را نمی توانیم با چشم غیرمسلح ببینیم؛ درحالی که گوناگونی این جانداران، نیز زیاد است.

از موجودات ذره بینی می توان به پارامسی، آمیب، باکتری های ریزوبیوم و استرپتوکوکوس نومونیا اشاره کرد.

جاندارن ذره بینی می توانند تک یاخته یا پر یاخته باشند.

زیست 95: تنوع جانداران ذره بینی، از جانداران دیگر بسیار بیشتر است.

زیست شناسان تاکنون میلیون ها گونه گیاه، جانور، جاندار تک یاخته ای و …، شناسایی و نام گذاری کرده اند.

زیست شناسان معتقدند تعداد جانداران ناشناخته بسیار بیشتر از جانداران شناسایی شده (میلیون ها گونه) است.

زیست شناسان هرسال هزاران گونه جدید کشف می کنند.

اگر حیات تا این اندازه متنوع است، پس زیست شناسان چگونه می توانند موارد مشترک آنها را بیابند؟

یکی از هدف های اصلی زیست شناسان، مشاهده تنوع زیستی و در پی آن، یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف است؛

مثلاً دِنا که یکی از شباهت های جانداران مختلف را تشکیل می دهد، در همه جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می دهد.

 

تنوع در رنگ میوه های فلفل دلمه ای نوعی تنوع زیستی می باشد.

یک گیاه می تواند انواع مختلف برگ داشته باشد. مثلاً در توبره واش علاوه بر برگ های معمولی بعضی برگ ها تغییر شکل کرده و به اندام شکار (توبره مانند) تبدیل شده است.

 

 

 تصاویر مقابل تنوع را در جانداران مختلف نشان می دهند.

 

 


سوال صحیح غلط:

زیست شناسان تاکنون صدها هزار گونه جاندار شناسایی کرده اند. غ میلیونها

نام گذاری جانداران همانند شناسایی آنها به عهده زیست شناسان می باشد. ص

زیست شناسان تاکنون میلیونها گونه جانور شناسایی کرده اند. غ          میلیونها گونه گیاه، جانور، جاندار تک یاخته ای و ….

تعداد جانداران ناشناخته بیشتر از جانداران شناسایی شده است. ص

هر ساله میلیونها گونه جدید جاندار شناسایی می شود. غ هزاران گونه

یکی از هدف های اصلی زیست شناسان یافتن ویژگی های مشترک گونه های مختلف است. ص

 


سوالات کوتاه پاسخ:

چرا یاخته مکان خاص در سلسله مراتب سازمان یابی حیات دارد؟ 5/0        زیرا ویژگی حیات در این سطح پدیدار می شود.

جانداران از نظر تعداد یاخته چند دسته اند؟ فقط نام ببرید. 5/0        تک یاخته پریاخته

یاخته در همه جانداران واحد …………….. و …………….. حیات است. 5/0 ساختاری و عملی

اساس تولیدمثل جانداران پریاخته ای چیست؟ 5/0        توانایی یاخته ها در تقسیم شدن

توانایی یاخته ها در تقسیم شدن و تولید یاخته های جدید اساس چه کارهایی در جانداران پریاخته ای داده است؟ 75/0       تولید مثل، رشد و نمو و ترمیم

دو ویژگی مشترک یاخته ها را بنویسید. همه دارای غشا هستند 2. اطلاعات لازم برای زندگی یاخته ها در مولکولهای دنا ذخیره شده است.

غشای یاخته چه نقشی دارد؟ 5/0        عبور مواد را بین یاخته و محیط اطراف تنظیم می کند.

یگانگی و گوناگونی حیات:

سوال تشریحی نداریم

 


سوالات چند گزینه ای:

مطلبی وارد نشده است.


تصاویر اضافی:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم تدریس:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم مرتبط:

مطلبی وارد نشده است.


مطالب مرتبط:

عنوان مطلب

مطلبی وارد نشده است.


 

about author

lotfi128

lotfi128@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!