نگرش بین رشته ای

متن کتاب:

مطلبی وارد نشده است.


نکات قابل استنباط:

زیست شناسان امروزی برای کل نگری به سامانه های زنده، نه فقط ارتباط های بین سطوح مختلف سازمانی سامانه های زنده را بررسی می کنند، بلکه برای شناخت هر چه بیشتر آنها از اطلاعات رشته های دیگر علوم تجربی، علوم رایانه، فنی و ریاضی نیز کمک می گیرند. مثلاً، برای بررسی مجموعه ژن های هر گونه از جانداران، علاوه بر اطلاعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، رباتیک، علوم رایانه، ریاضیات، آمار، شیمی و بسیاری رشته های دیگر هم استفاده می کنند.

ارتباطهای بین سطوج یعنی ارتباط بین یاخته، بافت، اندام و … تا زیست کره.

مثلا برای بررسی یاخته از وسایلی مثل میکروسکوپ و برای بررسی زیست کره از وسایلی مثل ماهواره و … استفاده می شود.

ژن بخشی از مولکل دنا است.

ژن ها باعث بوجود آمدن صفات ارثی در جانداران می شوند.

هرگونه از جانداران دارای ژنهای متنوع و فراوانی می باشد

ژنهای گونه های مختلف جانداران نسبت به هم متفاوت و مختص آن گونه می باشند. (برخی ژن ها می توانند بین گونه های مختلف مشابه باشد).

نگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت ساختار مولکول دِنا (سال ۱۹۵۳) متحول شده است.

این تحول سبب شده که علم زیست شناسی به رشته ای مترقی، توانا، پویا و همچنین امیدبخش تبدیل شود؛ به گونه ای که انتظارات جامعه از زیست شناسان نسبت به دهه ها و سده های قبلی بسیار افزایش یافته است.

امروزه فناوری ها و علوم نوین در پیشرفت علم زیست شناسی نقش مهمی دارند.

دانشمندان مولکول دنا را کشف کرده بودند ولی شناختی از ساختار آن نداشتند.

به عبارتی کشف مولکول دنا خیلی قبل تر از شناخت ساختار آن انجام شده بود.

بعد از شناخت ساختار مولکول دنا (نه کشف مولکو ل دنا)، نگرش زیست شناسان متحول گردید.

بعد از شناخت دنا علاوه بر نگرش، روش ها و ابزارهای زیست شناسان نیز متحول شد.

بعد از کشف دنا، تغییر در نگرش زیست شناسان سبب تغییر در روش ها و ابزارهای زیست شناسی گردید.

قبل از شناخت ساختار دنا، علم زیست شناسی مترقی، توانا، پویا و امیدبخش نبود.

پس از شناخت ساختار مولکول دنا، روش ها و ابزارهای زیست شناسان به طرف شناخت مولکولها و روابط بین آنها تغییر یافت زیرا دنا در سطح مولکولی جانداران را تحت تاثیر قرار می دهد.

 


سوال صحیح غلط:

امروزه بیشتر از هر زمان دیگر به بایگانی داده های حاصل از پروژه های زیست شناسی نیاز داریم. ص

همواره در پروژه های شناسایی ژنها چندین ترابایت داده تولید می شود. غ          در برخی پروژه ها

امروزه تنظیم اطلاعات حاصل از پروژه های زیست شناسی به صورت چاپی کاری بسیار مفید می باشد. غ

فناوری های مشاهده سامانه های زیستی زنده:

امروزه لازم است برای مشاهده یاخته ها آنها را کشته و رنگ آمیزی کنند. غ

در گذشته امکان مشاهده اجزای یاخته های زنده وجود نداشت. ص

در گذشته برای مشاهده یاخته ها ابتدا آنها را رنگ آمیزی کرده و سپس آنها را می کشتند. غ          ابتدا آنها را کشته سپس رنگ آمیزی می کردند.

امروزه می توان اجزای یاخته های زنده را مشاهده کرد. ص

امروزه می توان از اشیایی در حد یک آنگسترم تصویربرداری کرد. غ چند آنگسترم

ما نمی توانیم جایگاه یاخته ها را در بدن شناسایی کنیم. غ

انسان می تواند مولکولهایی مانند پروتئین ها را در یاخته های زنده شناسایی کند. ص

امکان ردیابی مولکولها در یاخته های زنده وجود ندارد. غ

امکان شناسایی پروتئین ها در یاخته های زنده وجود دارد. ص

 


سوالات کوتاه پاسخ:

مطلبی وارد نشده است.


سوالات چند گزینه ای:

مطلبی وارد نشده است.


تصاویر اضافی:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم تدریس:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم مرتبط:

مطلبی وارد نشده است.


مطالب مرتبط:

عنوان مطلب

مطلبی وارد نشده است.


 

about author

lotfi128

lotfi128@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!