انتشارات موج دانش

نگرش بین رشته ای

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

زیست شناسان امروزی برای کل نگری به سامانه های زنده علاوه بر سطوح مختلف سازمانی از چه چیزهایی کمک می گیرند؟      5/0        برای شناخت هر چه بیشتر آنها از اطلاعات رشته های دیگر نیز کمک می گیرند.
نگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت …………… متحول شده است.         5/0        شناخت ساختار دنا
چه عاملی سبب شده است که علم زیست شناسی به رشته ای مترقی و پویا تبدیل شود؟             1           تحول در نگرش ها، روش ها و ابزارهای زیست شناسان پس از شناخت ساختار دنا
از فناوری هانویسن که در پیشرفت علم زیست شناسی نقش مهمی دارند سه مورد نام ببرید.         75/0       فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، فناوری های مشاهده سامانه های زیستی زنده، مهندسی ژن (ژنتیک)
امروزه بیش از هر زمان دیگر به …………… ، ……………. و ………………. داده ها و اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز داریم. 75/0       جمع آوری، بایگانی و تحلیل
با ذکر یک مثال بنویسید چرا امروزه بیش از هر زمان دیگر به جمع آوری، بایگانی و تحلیل داده های حاصل از پژوهش های زیست شناسی نیاز داریم؟     1            چون مثلاً در برخی پروژه های اخیر شناسایی مجموعه ژنهای جانداران چندین ترابایت داده تولید می شود.
هر ترابایت برابر ……………… بایت است.    25/0       یک تریلیون
امروزه داده های حاصل از پروژه های زیست شناسی چگونه بایگانی و تحلیل می شوند و چرا؟      1           چون مقدار اطلاعات تولید شده زیاد است نمی توان آنها را به صورت چاپی تنظیم، ثبت و تحلیل کرد و ناگزیر باید این داده ها را به رایانه های پرظرفیت و پرسرت سپرد.
تحولات فناوری های اطلاعات و ارتباطات در بیست ساله اخیر چگونه در پیشرفت زیست شناسی نقش دارد؟   5/0        این فناوری ها امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم می کنند.
کدام فناوری امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند؟        5/0        فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.