فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی

متن کتاب:

مطلبی وارد نشده است.


نکات قابل استنباط:

فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی:

امروزه بیشتر از هر زمان دیگر به جمع آوری، بایگانی و تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز داریم؛ چون مثلاً در برخی از پروژه های اخیر شناسایی مجموعه ژن های جانداران، چندین ترابایت (هر ترابایت برابر یک تریلیون بایت) داده، تولید می شود که باید ذخیره، تحلیل و پردازش شوند.

تنظیم، ثبت و تحلیل این حجم از اطلاعات و انتشار آنها به صورت چاپی میسر نیست، بلکه ناگزیر باید این داده ها را به رایانه های پرظرفیت و پرسرعت سپرد.

دستاوردها و تحولات بیست ساله اخیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشرفت زیست شناسی، تأثیرهای بسیاری داشته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند.

در هر پژوهش زیست شناسی اطلاعاتی جمع آوری می شود که ابتدا بایگانی و سپس تحلیل می شوند.

جمع آوری، بایگانی و تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناسی در گذشته نیز وجود داشته ولی امروزه بیشتر از گذشته لازم است.

ژن بخشی از مولکول دنا می باشد.

در هر ژنی اطلاعات زیادی وجود دارد.

در پروژه های شناسایی مجموعه ژن های جانداران، چندین ژن از چندین جاندار مورد بررسی قرار می گرد و بنابراین اطلاعات (داده) زیادی از این بررسی ها به دست می اید.

ذخیره اطلاعات حاصل از پروژه شناسایی ژنها و تحلیل این اطلاعات توسط انسان غیر ممکن است و توسط رایانه های پرسرعت و با ظرفیت بالا نجام می شود.

نتیجه نهایی فن آورهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، انجام محاسبه در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.


سوال صحیح غلط:

مطلبی وارد نشده است.


سوالات کوتاه پاسخ:

مطلبی وارد نشده است.


سوالات چند گزینه ای:

مطلبی وارد نشده است.


تصاویر اضافی:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم تدریس:

مطلبی وارد نشده است.


فیلم مرتبط:

مطلبی وارد نشده است.


مطالب مرتبط:

عنوان مطلب

مطلبی وارد نشده است.


 

about author

lotfi128

lotfi128@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: Content is protected !!