انتشارات موج دانش

اخلاق زیستی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

از موضوعات اخلاق زیستی چهار مورد نام ببرید.        1           محرمانه بودن اطلاعات ژنی (ژنتیکی)، محرمانه بودن اطلاعات پزشکی افراد، فناوری های ژن درمانی، ایجاد جانداران تراژن، حقوق جانوران
یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی تولید …………… است.           25/0       سلاح زیستی
دو مثال برای سلاح های زیستی بنویسید.  1.عامل بیماری زایی که نسبت به داروهای رایج مقاوم است. 2. فراورده های غذایی و دارویی که عواقب زیانبار برای افراد باشند.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.