انتشارات موج دانش

تامین انرژی های تجدید ناپذیر

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

بیشتر نیاز کنونی چهان به انرژی از کدام منبع تامین می شود؟    25/0       سوخت های فسیلی
سه مورد از عواقب استفاده از سوخت های فسیلی را نام ببرید.      75/0       افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش زمین
استخراج سوخت های فسیلی موجب آلودگی ……………….. می شود.          25/0       محیط زیست
چرا انسان باید به دنبال کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد؟        75/0       زیرا مصرف سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش زمین می شود.
زیست شناسان می توانند به ………………. و ………………. تولید سوخت های زیستی کمک کنند.   5/0        بهبود و افزایش
گازوئیل زیستی از ……………. به دست می آید.         25/0       دانه های روغنی
روغن گیاهی تصفیه شده طی ………………… به گازوئیل زیستی تبدیل می شود.         25/0       واکنش زیستی
گیاهان طی فرایند ……………… انرژی نوری را در خود ذخیره می کنند.       25/0       فتوسنتز
چرا گازوئیل زیستی تجدیدپذیر است؟        5/0        زیرا فرایند تولید آنها بصورت چرخه ای می باشد.
دو ویژگی گازوئیل زیستی را نام ببرید.       5/0        مواد سرطان زا ندارد و باعث باران اسیدی نمی شود.
از گیاهانی که برای تولید گازوئیل زیستی استفاده می شوند سه مورد نام ببرید.            75/0       آفتاب گردان، زیتون و سویا
گیاهان سرشار از ………………….. هستند.    25/0       سلولز
زیست شناسان برای تبدیل سلولز به سوخت زیستی از کدام آنزیم استفاده می کنند؟      25/0       سلولز

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.