انتشارات موج دانش

فعالیت: چگونگی اسمز از پرده ای با تروایی نسبی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

پوسته تخم مرغ چه جنسی دارد؟ 25/0 آهکی
بلافاصله در زیر پوسته تخم مرغ یک ………… وجود دارد. 25/0 پرده نازک
شکل مقابل کدام مفهوم زیستی را می خواهد نشان دهد؟ در این آزمایش پس از مدتی در داخل نی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 75/0 فرایند اسمز- پس از مدتی آب در داخل نی بالا می آید.
با توجه به شکل مقابل بنویسید چرا آب درون نی حرکت می کند؟ 75/0 بعلت نفوذپذیری انتخابی پرده زیر پوسته تخم مرغ آب وارد تخم مرغ شده و با افزایش فشار داخل تخم مرغ آب در نی بالا می آید.
می توان پوسته تخم مرغ را با قرار دادن در …………… از بین برد. 25/0 سرکه
اگر پوسته تخم مرغ را با سرکه از بین برده و در آب مقطر قرار دهیم چه اتفاقی می افتد؟ 5/0 طبق پدیده اسمز آب وارد تخم مرغ شده و تخم مرغ به حالت کاملاً کشیده در می آید.
اگر پوسته تخم مرغ را با سرکه از بین برده و در محلول نمک غلیظ قرار دهیم چه تغییری در تخم مرغ بوجود می آید چرا؟ 75/0 چروک می شود چون به دلیل پدیده اسمز آب از تخم مرغ خارج می شود.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.