انتشارات موج دانش

فعالیت: آنزیم پپسین

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد آنزیم پپسین در حضور کلریدریک اسید، پروتئین سفیده تخم مرغ را گوارش می دهد. 1 در سه لوله آزمایش قطعات مادی از سفیده تخم مرغ پخته قرار می دهیم در یکی از آنها آب مقطر+ پپسین می ریزیم در لوله دیگر نیز به همان مقدار آب مقطر و پپسین ریخته و سپس مقداری کلریدریک اسید به آن اضافه می کنیم. لوله ها را به مدت یک ساعت در محیط یکسان و مناسبی قرار می دهیم و بعد از آن قطعات تخم مرغ آنها را مقایسه می کنیم.

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.