انتشارات موج دانش

شیره لوزالمعده

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

محل غده لوزالمعده را بنویسید. 5/0 در زیر معده و موازی با آن
دو گروه مواد ترشحی از لوزالمعده را نام ببرید. 5/0 آنزیم ها و بیکربنات
ترشحات لوزالمعده به کجا وارد می شوند؟ 25/0 روده باریک (دوازدهه)
کدام آنزیم های لوزالمعده بصورت غیرفعال ترشح می شوند؟ 25/0 پروتئازها
پروتئازهای لوزالمعده در کجا فعال می شوند؟ 25/0 دوازدهه
بیکربنات سدیم ترشح شده از لوزالمعده چه نقشی دارد؟ 5/0 اسید معده را خنثی و درون دوازدهه را قلیایی می کند.
دو عامل خنثی کننده اسید کیموس در دوازدهه را نام ببرید. 5/0 صفرا و بی کربنات سدیم لوزالمعده
دوازدهه چگونه از اثر اسید معده حفظ می شود؟ 5/0 با خنثی شدن اسید معده توسط بیکربنات سدیم لوزالمعده و صفرا
دو نقش قلیایی شدن محیط دوازدهه را بنویسید. 5/0 حفظ دوازدهه در برابر اسید معده و نیر فعال شدن آنزیم های لوزالمعده در محیط قلیایی
آنزیم های لوزالمعده چگونه در دوازدهه فعال می شوند؟ 5/0 با قرار گرفتن در محیط قلیایی دوازدهه

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.