انتشارات موج دانش

مشاهده درون دستگاه گوارش

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

درون بینی (آندوسکوپی) چیست؟ 75/0 روشی است که با آن می توان درون بخش های مختلف بدن از جمله درون مری، معده و دوازدهه را مشاهده کرد.
با درون بینی (آندوسکوپی) کدام بخش های لوله گوارش قابل مشاهده است؟ 75/0 مری، معده و دوازدهه
درون بین (آندوسکوپ) چیست؟ 75/0 لوله ای باریک و انعطاف پذیر با دوربینی بر یک سر آن است.
با کدام وسیله می توان درون معده را مشاهده کرد؟ 25/0 درون بین (آندوسکوپ)
روش مشاهده بخش های درونی بدن چه نام دارد؟ 25/0 درون بینی (آندوسکوپی)
آندوسکوپ از راه ……………. وارد بدن می شود. 25/0 دهان
سه کاربرد درون بین را بنویسید. 75/0 تشخیص زخم ها، سرطان و عفونت در اثر هلیکوباکتر پیلوری، بررسی سلامت بافت ها و نمونه برداری
عامل عفونت معده چه نام دارد؟ 25/0 هلیکوباکتر پیلوری
هلیکوباکتر پیلوری می تواند باعث ………………. در ………………. شود. 5/0 عفونت در معده
سه کاربرد تشخیص درون بین را نام ببرید. 75/0 تشخیص زخم ها، سرطان و عفونت در اثر هلیکوباکتر پیلوری
یک روش نمونه برداری از لوله گوارش را نام ببرید. 25/0 درون بینی (آندوسکوپی)
کولون بینی (کولونوسکوپی) چیست؟ 5/0 روشی برای بررسی کولون یا روده بزرگ است.
با کولون بینی (کولونوسکوپی) کدام قسمت ها را می توان مشاهده کرد؟ 5/0 روده بزرگ را تا محل اتصال به روده کوچک
کاربرد کولونوسکوپی (کولون بینی) چیست؟ 5/0 مشاهده اختلال های احتمالی دیواره روده بزرگ
یک روش برای بررسی سلامت بافت های لوله گوارش بنویسید. 25/0 درون بینی (آندوسکوپی)
دو روش بررسی لوله گوارش را نام ببرید. 5/0 درون بینی (آندوسکوپی) و کولون بینی (کولونوسکوپی)

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.