انتشارات موج دانش

نوار مغزی

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

نوار مغزی چه کاربردی دارد؟ 5/0 بررسی فعالیت های مغز از نوار مغزی استفاده می شود.
نوار مغزی چیست؟ 5/0 نوار مغزی جریان الکتریکی ثبت شده یاخته های عصبی (نورون های) مغز است.
متخصصان برای بررسی فعالیت های مغز از ………….. استفاده می کنند. 25/0 نوار مغزی
نوار مغزی جریان الکتریکی ……………. یاخته های ……………… مغز است. 5/0 ثبت شده- مغز

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.