انتشارات موج دانش

ساختارهای دیگر مغز

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

چهار نقش نهنج (تالاموس) را بنویسید. 5/0 پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی  
اغلب پیام های حسی در ………….. گرد هم می آیند تا به بخش های مربوط در ……………. جهت پردازش نهایی فرستاده شوند. 5/0 تالاموس- قشر مخ  
محل پردازش اولیه و نهایی اطلاعات حسی کدام بخش مغز می باشد؟ 5/0 محل پردازش اولیه تالاموس و محل پردازی نهایی قشر مخ می باشد.  
اطلاعات حسی ورودی به مغز درکدام قسمت تقویت می شوند؟ 25/0 تالاموس  
چرا اغلی پیام های حسی در تالاموس گرد هم می آیند؟ (3 مورد) 75/0 برای پردازش اولیه، تقویت اطلاعات حسی و فرستاده شدن به بخش های مربوط در قشر مخ  
اغلب اطلاعات حسی در کدام قسمت مغز تقویت می شوند؟ 25/0 تالاموس  
چهار مورد از وظایف زیر نهنج (هیپوتالاموس) را بنویسید. 1 تنظیم دمای بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون، تشنگی، گرسنگی و خواب + تنظیم غلظت بعضی هورمون ها هر مورد صحیح 25/0  
مرکز احساس تشنگی و محل پردازش اولیه اطلاعات حسی به ترتیب در کدام بخش مغز قرار دارد؟ 5/0 مرکز احساس تشنگی در هیپوتالاموس و محل پردازش اولیه اطلاعات حسی در تالاموس می باشد.  
تعداد ضربان قلب توسط کدام دو بخش مغز تنظیم می شود؟ فقط نام ببرید. 5/0 بصل النخاع و هیپوتالاموس  
مرکز تنظیم دمای بدن در ……………….. و مرکز هماهنگی ماهیچه ها در …………… قرار دارد. 5/0 هیپوتالاموس- مخچه  
هنگام احساس گرسنگی کدام قسمت مغز فعال می شود؟ 25/0 هیپوتالاموس  
سامانه کناره ای (لیمبیک) با کدام بخش های مغز ارتباط دارد؟ فقط نام ببرید. 75/0 قشر مخ، تالاموس و هیپوتالاموس  
دو نقش سامانه کناره ای (لیمبیک) را بنویسید. 5/0 در احساسات و نیز حافظه نقش دارند.  
سامانه کناره ای در احساساتی مانند ………….، …………….، ……………… نقش دارد. 75/0 ترس، خشم و لذت  
اسبک مغز (هیپوکامپ) یکی از اجزای سامانه ………………. می باشد. 25/0 لیمبیک  
اسبک مغز در …………….. و …………….. نقش دارد. 5/0 تشکیل حافظه و یادگیری (حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه بلند مدت)  
آسیب دیدن یا برداشتن هیپوکامپ چه عوارضی دارد؟ 5/0 حافظه این افراد دچار اختلال می شود.  
حافظه افرادی که هیپوکامپ آنها آسیب دیده است چه تغییر می کند؟ 1 این افراد نمی توانند اطلاعات جدید را به خاطر بسپارند ولی از به یاد آوردن خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدن مشکل چندانی ندارند.  
آسیب کدام بخش مغز باعث می شود تا نام افراد جدید حداکثر برای چند دقیقه در ذهن فرد باقی بماند؟ 25/0 هیپوکامپ  
هیپوکامپ ………………. و تبدیل آن به ………………. نقش دارد. 5/0 حافظه کوتاه مدت- حافظه بلند مدت  
لوب های بویایی با کدام بخش سامانه کناره ای مرتبط می باشند؟ 25/0 هیپوکامپ  
با توجه به شکل مقابل که بخش هایی از مغز انسان را نشان می دهد نام اجزای خواسته شده را بنویسید. 1 1. لوب های بویایی 2. تالاموس 3. هیپوتالاموس 4. هیپوکامپ  
با توجه به شکل مقابل که سامانه کناره ای را نشان می دهد برای هر یک از بخش های مشخص شده یک وظیفه بنویسید. 1    

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.