انتشارات موج دانش

صوت نگاری (سونوگرافی)

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

در روش تشخیص صوت نگاری (سونوگرافی) از امواج ……………. استفاده می کنند؟ ۵/۰ امواج صوتی با بسامد (فرکانس) بالا
روش تشخیصی با استفاده از امواج صوتی با بسامد بالا …………. نام دارد. ۲۵/۰ صوت نگاری (سونوگرافی)
امواج صوتی و اشعه x  چه تفاوتی دارند؟ ۵/۰ (دو مورد) امواج صوتی در سونوگرافی ولی اشعه x در رادیولوژی استفاده می شود، امواج صوتی برخلاف اشعه x ضرری ندارد.
اشعه x در کدام روش تشخیص به کار می روند؟ ۲۵/۰ رادیولوژی
در رادیولوژی از کدام امواج یا اشعه استفاده می شود؟ ۲۵/۰ اشعه ایکس
کدام روش تشخیص برای جنین ضرری ندارد؟ رادیولوژی یا سونوگرافی؟ ۲۵/۰ سونوگرافی
کدام روش تشخیص برای جنین ضرری ندارد؟ رادیولوژی یا سونوگرافی؟ چرا؟ سونوگرافی چون امواج صوتی برخلاف اشعه x  برای جنین مضر نیستند.  
سونوگرافی چگونه انجام می شود؟ ۷۵/۰ امواج را به کمک دستگاهی به درون بدن می فرستند و بازتاب آنها را دریافت کرده و به صورت تصویر ویدئویی نشان می دهند.
چه مواردی در سونوگرافی از جنین مشخص می شود؟ (دو مورد) ۵/۰ تشخیص بارداری در ماه اول، اندازه گیری ابعاد جنین برای تعیین سن، جنسیت جنین، سالم بودن از لحاظ حرکتی و عملکرد بعضی از اندام ها مثل قلب
هدف از اندازه گیری ابعاد جنین در سونوگرافی چیست؟ ۲۵/۰ تعیین سن جنین
در سونوگرافی چگونه سن جنین را تعیین می کنند؟ ۲۵/۰ با اندازه گیری ابعاد جنین
از سونوگرافی برای تشخیص بارداری در ماه …………. استفاده می شود. ۲۵/۰ اول
سالم بودن عملکرد کدام اندام های جنین توسط سونوگرافی قابل تشخیص است یک مثال بنویسید. ۲۵/۰ قلب
به چه روشی می توان جنسیت جنین را تشخیص داد؟ ۲۵/۰ سونوگرافی

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.