انتشارات موج دانش

زیست شناسی دهم

فصل 1 – زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

گفتار 1 – زیست شناسی چیست؟ (دریافت تصویر رنگی جزوه)

پروانه مونارک

زیست شناسی چیست؟ + محدوده علم زیست شناسی

مرزهای حیات

سطوح مختلف حیات

یاخته واحد ساختار و عمل

یگانگی و گوناگونی حیات

گفتار 2 – زیست شناسی نوین (دریافت تصویر رنگی جزوه)

کل بیشتر از اجزا است.

نگرش بین رشته ای

فناوری اطلاعاتی و ارتباطی

فناوری های مشاهده سامانه های زیستی زنده

مهندسی ژن (ژنتیک)

اخلاق زیستی

گفتار 3- زیست شناسی در خدمت انسان (دریافت تصویر رنگی جزوه)

تامین غذای سالم و کافی

حفاظت از بوم سازگان ها، ترمیم و بازسازی آنها

تامین انرژی های تجدیدپذیر

سلامت و درمان بیماری ها

فصل 2- گوارش و جذب مواد

گفتار 1 – یاخته و بافت جانوری (دریافت تصویر رنگی جزوه)

ورودی فصل

یاخته

ورود مواد به یاخته

بافت پوششی

بافت پیوندی

بافت ماهیچه ای

بافت عصبی

فعالیت تخم مرغ

گفتار 2- ساختار و عملکرد لوله گوارش (دریافت تصویر رنگی جزوه)

ابتدای گفتار

ساختار لوله گوارش

حرکات لوله گوارش

گوارش در دهان

بلع غذا

گوارش در معده

گوارش در روده باریک

صفرا

شیره لوزالمعده

گوارش کربوهیدرات ها

گوارش پروتئین ها

گوارش چربی ها

مشاهده درون دستگاه گوارش

فعالیت: اثر آمیلاز بزاق بر نشاسته

به زودی ادامه این گفتار و مطالب فصل های بعدی قرار داده خواهند شد.

3 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.