انتشارات موج دانش

نوشته با سئوی عالی

پروانه مونارک

 • رفتار شگفت انگیز پروانه مونارک چیست؟  5/0  جمعیت این پروانه ها هر سال هزاران کیلومتر را از مکزیک تا جنوب کانادا و بالعکس می پیماید.
 • مبدا و مقصد مهاجرت پروانه های مونارک را بنویسید.  5/0  مبدا مکزیک، مقصد جنوب کانادا و بالعکس
 • مسافت طی شده توسط پروانه های مونارک در طی مهارجرت حدودا چقدر است؟  25/0  هزاران کیلومتر
 • معمای نحوه مسیر یابی پروانه های مونارک چه زمانی حل شده است؟  25/0  به تازگی
 • پروانه های مونارک چگونه موقعیت خورشید در آسمان را تشخیص می دهند؟  25/ 0  با استفاده از یاخته های عصبی (نورون های) موجود در بدن خود
 • پروانه های مونارک با استفاده از کدام عامل محیطی مسیر مقصد خود را تعیین می کنند؟  25/0  با استفاده از موقعیت خورشید در آسمان
 • پروانه های مونارک چه استفاده ای از خورشید در طی مهاجرت می کنند؟  25/0  برای تعیین مسیر مهاجرت (مقصد)
 • یکی از اهمیت های خورشید در زندگی پروانه های مونارک را بنویسید.  25/0  کمک به مسیر یابی در طی مهاجرت
 • یک سوخت زیستی و یک سوخت فسیلی نام ببرید. ۵/۰ سوخت زیستی مثل الکل و سوخت فسیلی مثل مواد نفتی
 • انسان سعی می کند تا سوخت ………………… را جانشین سوخت ……………………. کند. ۵/۰ زیستی، فسیلی
 • دو هدف زیست شناسان را بنویسد. ۵/۰ پی بردن به رازهای آفرینش و کمک به حل مسائل و مشکلات زندگی انسان امروزی
 • زیست شناسی را تعریف کنید.  1 زیست شناسی شاخه ای از علوم تجربی است که به بررسی علمی جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد.
 • زیست شناسی به بررسی علمی چه چیزهایی می پردازد؟ ۵/۰ جانداران و فرایندهای زیستی
 • زیست شناسی به بررسی ……………. جانداران و فرایندهای زیستی می پردازد. ۲۵/۰  علمی

محدوده علم زیست شناسی:

 • امروزه بیماری هایی مانند قند و افزایش فشار خون چگونه مهار شده اند؟ ۵/۰ با روش های درمانی و داروهای جدید
 • دو بیماری که صدها سال پیش منجر به مرگ می شدند ولی امروزه مهار شده اند نام ببرد. ۵/۰ بیماری قند و افزایش فشار خون
 • دانشمندان و پژوهشگران علوم تجربی در جست و جوی چه چیزی هستند؟ ۷۵/۰ علت های پدیده های طبیعی و قابل مشاهده
 • اساس علوم تجربی چیست؟ ۲۵/۰ مشاهده
 • مشاهده …………. علوم تجربی است. ۲۵/۰ اساس
 • چرا در زیست شناسی فقط به بررسی ساختارها یا فرایندهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل اندازه گیری یا قابل س مشاهده هستند می پردازیم؟ ۲۵/۰ زیرا اساس علوم تجربی مشاهده است.
 • در زیست شناسی کدام ساختارها و فرایندها مورد بررسی قرار می گیرند؟ ۱ ساختارها و فرایندهایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای ما قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.
 • دو نوع مشاهده و اندازه گیری در زیست شناسی کدامند؟ ۵/۰ مشاهده مستقیم و غیرمستقیم
 • از مواردی که پژوهشگران زیست شناسی نمی توانند نظر بدهند دو مورد نام ببرید.  5/0 زشتی و زیبایی، خوبی و بدی، ارزش های هنری و ادبی

زیست شناسی نوین

 • دو ویژگی که باعث شده امروزه زیست شناسی به رشته ای مترقی، پویا و امیدبخش تبدیل شود کدامند؟ بنویسید. ۵/۰ کل نگری و نگرش بین رشته ای، فناوری های نوین، اخلاق زیستی
 • پیکر جانداران را می توان به یک ………………. تشبیه کرد که از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده است. ۲۵/۰ جوچین یا پازل
 • هر یک از اجزای پیکر جانداران بخشی از یک ………… بزرگ را تشکیل می دهند که در ……………. برای ما معنی پیدا می کنند. ۵/۰ سامانه – نمای کلی
 • پیکر جانداران را نوعی ……………… می دانند که اجزای آن با هم ……………. دارند.  5/0 سامانه، ارتباط
 • چرا ویژگی های جانداران (سامانه ها) را نمی توان فقط از طریق مطالعه اجزای سازنده آنها توضیح داد؟ ۵/۰ چون اجزای آن باهم ارتباط نیز دارند. (به عبارت دیگر ارتباط بین اجزا مانند خود اجزا در تشکیل جاندار موثر بوده و کُلِ سامانه، چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است).
 • چرا می گوییم کل چیزی بیشتر از اجتماع اجزا است؟ ۵/۰ چون ارتباط اجزا نیز مانند خود اجزا در تشکیل جاندار موثر است.

نگرش بین رشته ای:

 • زیست شناسان امروزی برای شناخت هر چه بیشتر سامانه های زنده از چه چیزهایی کمک می گیرند؟  5/0 از اطلاعات رشته های دیگر نیز کمک می گیرند.
 • زیست شناسان برای بررسی ژن های جانداران از چه اطلاعاتی استفاده می کنند؟  5/0 علاوه بر اطلاعات زیست شناختی، از فنون و مفاهیم مهندسی، علوم رایانه، آمار و بسیاری رشته های دیگر هم استفاده می کنند.

فناوری های نوین:

 • از فناوری های نوین که در پیشرفت علم زیست شناسی نقش مهمی دارند سه مورد نام ببرید.  5/0 فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، مهندسی ژنتیک
 • امروزه بیش از هر زمان دیگر به …………… ، ……………. و ………………. اطلاعات حاصل از پژوهش های زیست شناختی نیاز داریم.  75/0 جمع آوری، بایگانی و تحلیل
 • فناوری های ……………………… امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند.  5/0  اطلاعاتی و ارتباطی
 • فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی امکان انجام ………………….. را در ………… ممکن فراهم کرده اند.  5/0  محاسبات – کوتاه ترین زمان
 • یک مثال از فناوری های نوین ارتباطی بنویسید.  25/0 1 – پیشرفت حافظه های رایانه ای از نظر اندازه، ظرفیت و قیمت ۲ – امکان انجام محاسبات در کوتاه ترین زمان ممکن
 • کدام فناوری امکان انجام محاسبات را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کرده اند؟ ۵/۰ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی

مهندسی ژنتیک:

 • مهندسی ژنتیک چیست؟  75/0 روشی که باعث انتقال صفت یا صفاتی از یک جاندار به جانداران دیگر می شود.
 • در مهندسی ژنتیک، ژن های منتقل شده باید چه توانایی داشته باشند؟ ۵/۰ باید بتوانند اثرهای خود را ظاهر کنند.

اخلاق زیستی:

 • چه عاملی سبب بوجود آمدن زمینه سوء استفاده از علم زیست شناسی شده است؟ ۵/۰ پیشرفت های سریع علم زیست شناسی، به ویژه در مهندسی ژنتیک
 • از موضوعات اخلاق زیستی دو  مورد نام ببرید.  5/0 محرمانه بودن اطلاعات ژنی، محرمانه بودن اطلاعات پزشکی افراد و حقوق جانوران
 • یکی از سوء استفاده ها از علم زیست شناسی تولید …………… است.  25/0 سلاح زیستی
 • دو مثال برای سلاح های زیستی بنویسید.  1 1 – عامل بیماری زایی که نسبت به داروهای رایج مقاوم است. ۲٫ فراورده های غذایی و دارویی با عواقب زیانبار برای افراد
 • برای جلوگیری از سوء استفاده از علم زیست شناسی چه کاری باید انجام داد؟ ۵/۰  وضع قوانین جهانی

زیست شناسی در خدمت انسان:

تامین غذای سالم:

 • سه مورد از نقش های زیست شناسی در حل مسائل انسان نام ببرید. ۷۵/۰ ۱ – تامین غذای سالم و کافی ۲ – حفاظت از بوم سازگان ۳ – تامین انرژی های تجدیدپذیر ۴ – سلامت و درمان بیماری ها
 • هم اکنون حدود ……………….. نفر در جهان از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برند. ۲۵/۰  یک میلیارد
 • غذای انسان از کجا تامین می شود؟ ۷۵/۰ بطور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان
 • شناخت بیشتر گیاهان چه اهمیتی در تامین غذای انسان دارد و چرا؟  75/0 یکی از راه های تامین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر برای انسان است زیرا غذای انسان بطور مستقیم یا غیرمستقیم از گیاهان به دست می آید.
 • یکی از راههای افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان شناخت روابط …………….. و ……………. است.  5/0 گیاهان – محیط زیست
 • دو تا از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان را بنویسید. ۵/۰ ۱ – شناخت گیاهان ۲ – شناخت روابط گیاهان و محیط زیست
 • شناخت گیاهان چه اهمیتی در زیست شناسی (زندگی انسان) دارد؟  ۵/۰  یکی از راههای تامین غذای بیشتر و با مواد مغذی بیشتر است.
 • شناخت  روابط گیاهان با محیط زیست چه اهمیتی در زیست شناسی (زندگی انسان) دارد؟  5/0  یکی از راه های افزایش کمیت و کیفیت غذای انسان است.
 • گیاهان مانند همه جانداران در محیطی (ساده / پیچیده) زندگی می کنند. ۲۵/۰ پیچیده
 • دو دسته عوامل محیطی موثر بر جانداران را فقط نام ببرید.  5/0 عوامل غیرزنده و عوامل زنده
 • سه مورد از عوامل غیرزنده موثر بر گیاهان را فقط نام ببرید.  75/0 دما، رطوبت، نور
 • سه مورد از عوامل زنده موثر بر گیاهان را فقط نام ببرید.  75/0 باکتری ها، قارچها، حشرات
 • شناخت بیشتر تعامل های …………. یا ……………. بین عوامل محیطی و گیاهان به افزایش محصول کمک می کند. ۵/۰ سودمند – زیانمند
 • شناخت بیشتر تعامل های سودمند یا زیانمند بین …… و ……….. به افزایش محصول کمک می کند. ۵/۰ عوامل محیطی – گیاهان

حفاظت از بوم سازگان، ترمیم و بازسازی آنها:

 • چرا انسان نمی تواند جدا از موجودات زنده دیگر زندگی کند؟ ۵/۰ چون انسان جزئی از دنیای زنده است.
 • منظور از خدمات بوم سازگان چیست؟  75/0 منابع و سودهایی را که هر بوم سازگان در بر دارد خدمات بوم سازگان می نامند.
 • میزان خدمات هر بوم سازگان به ……………… آن بستگی دارد.  5/0 میزان تولیدکنندگان
 • منظور از پایدار کردن بوم سازگان چیست؟  75/0 یعنی حتی در صورت تغییر اقلیم، تغییر چندانی در مقدار تولیدکنندگی آنها روی ندهد.
 • در چه صورتی حتی تغییر در اقلیم، باعث تغییر چندانی در مقدار تولید کنندگی بوم سازگان نمی شود؟ ۵/۰ در صورت پایدار کردن بوم سازگان
 • پایدار کردن بوم سازگان چه تاثیری بر زندگی انسان دارد؟ ۵/۰ موجب ارتقای کیفیت زندگی انسان می شود.
 • فرایندی که باعث می شود حتی در صورت تغییر اقلیم تغییر چندانی در تولیدکنندگی بوم سازگان روی ندهد چه نام دارد؟  5/0 پایدار کردن بوم سازگان
 • دو مثال برای بوم سازگان های در حال نابودی بنویسید.  5/0 دریاچه ارومیه-جنگل های دنیا
 • هدف از قطع درختان جنگل چیست؟ ۷۵/۰ استفاده از چوب یا زمین جنگل
 • یکی از مسائل محیط زیست جهان امروز را بنویسید. ۵/۰ قطع درختان جنگل برای استفاده از چوب یا زمین جنگل
 • دو هدف جنگل زدایی را بنویسید. ۵/۰ استفاده از چوب یا زمین جنگل
 • از پیامدهای جنگل زدایی بر سیاره زمین سه مورد نام ببرید.  75/0 تغییر آب و هوا، کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاک
 • یکی از علت های وقوع سیل را در سالهای اخیر …………… می دانند.  25/0 جنگل زدایی
 • یکی از علت های تغییر آب و هوا را در سالهای اخیر …………… می دانند.  25/0 جنگل زدایی

تامین انرژی های تجدیدپذیر:

 • نیاز مردن جهان به انرژی در حال (افزایش / کاهش) است. ۲۵/۰ افزایش
 • بیشتر نیاز کنونی جهان به انرژی از کدام منبع تامین می شود؟ ۲۵/۰ منابع فسیلی
 • سه مورد از منابع فسیلی انرژی نام ببرید.  75/0 نفت، گاز و بنزین
 • سه مورد از عواقب استفاده از سوخت های فسیلی را نام ببرید.  75/0 افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش زمین
 • یکی از دلایل گرمایش زمین را بنویسید.    25/0 استفاده از سوخت های فسیلی
 • یکی از دلایل افزایش کربن دی اکسید جو را بنویسید.    25/0 استفاده از سوخت های فسیلی
 • چرا انسان باید به دنبال کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی باشد؟  75/0 زیرا مصرف سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش زمین می شود.
 • چرا انسان باید به دنبال منابع پایدار، موثرتر و پاک تر انرژی باشد؟  75/0 زیرا مصرف سوخت های فسیلی موجب افزایش کربن دی اکسید جو، آلودگی هوا و در نهایت گرمایش زمین می شود.
 • زیست شناسان می توانند به ………………. و ………………. تولید سوخت های زیستی کمک کنند.  5/0 بهبود و افزایش
 • دو سوخت زیستی مثال بزنید. ۵/۰  الکل و گازوئیل زیستی
 • گازوئیل زیستی از ……………. به دست می آید.  25/0 دانه های روغنی
error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.