انتشارات موج دانش

سازش با محیط

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

از ویژگی های مناطق خشک و کم آب ۴ مورد بنویسید. ۱٫ آب کم ۲٫ پوشش گیاهی اندک ۳٫ تابش شدید نور خورشید ۴٫ دمای بالا بویژه در روز
چه نوع گیاهانی می توانند در مناطق خشک و کم آب رشد کنند؟ گیاهانی که توانایی بالایی در جذب آب و نیز ساز و کارهایی برای کاهش تبخیر آب داشته باشند.
گیاهی نام ببرید که توانایی رشد در مناطق خشک و کم آب را داشته باشد؟ خرزهره
خرزهره گیاهی است که به صورت (زراعی/ خودرو) در مناطق گرم و خشک زندگی می کند.  
سه ویژگی گیاه خرزهره که امکان زندگی آن در مناطق خشک و کم آب را فراهم کرده اند نام ببرید. ۱٫ پوستک ضخیم ۲٫ قرار گرفتن روزنه ها در فرورفتگی های غار مانند ۳٫ وجود تعداد فراوانی کرک در فرورفتگی ها
ویژگی روزنه های گیاه خرزهره را بنویسید. روزنه ها در فرورفتگی های غارمانندی قرار می گیرند.
در فرورفتگی های سطح برگ های خرزهره علاوه بر روزنه ها چه ساختار رویکردی وجود دارد؟ کرک های فراوان
وجود کرک های فراوان در فرورفتگی های سطح برگ گیاه خرزهره چه اهمیتی دارد؟ این کرک ها با به دام انداختن رطوبت هوا، اتمسفر مرطوبی در اطراف روزنه ها ایجاد می کنند و مانع خروج بیش از حد آب از برگ می شوند.
کریچه گیاهان ساکن مناطق خشک و کم آب چه ویژگی خاصی می تواند داشته باشد؟ بعضی گیاهان در این مناطق ترکیب های پلی ساکاریدی در کریچه های خود دارند.
ترکیبات پلی ساکاریدی موجود در کریچه بعضی گیاهان مناطق خشک و کم آب چه نقشی دارد؟ این ترکیبات مقدار فراوان آب جذب می کنند و سبب می شوند تا آب فراوانی در کریچه ها ذخیره شود. گیاه در دوره های کم آبی از این آب استفاده می کند.
با توجه به مشکل کم آبی، شناخت ساختار گیاهان چه اهمیتی برای کشور ما دارد؟ شناخت ساختار گیاهان نقش مهمی در انتخاب گونه های گیاهی مناسب برای کشاورزی و توسعه فضای سبز دارد.
برگ گیاهان آبزی چه ویژگی خاصی دارد؟ برگ این گیاهان دارای حفره های بزرگ هوا می باشد.
گیاهانی که در آب زندگی می کنند چه مشکلی دارند؟ این گیاهان با مشکل کمبود آب مواجه اند.
گیاهان آبزی چگونه بر مشکل کمبود اکسیژن غلبه کرده اند؟(چه سازش هایی دارند) این گیاهان در ریشه، ساقه و برگ های خود دارای نرم آکنه هوادار هستند.
برای گیاهانی که در آب زندگی می کنند یک مثال بزنید. جنگل های حرا
جنگل های حرا در کجا واقع شده اند؟ در سواحل استان های هرمزگان و سیستان بلوچستان
ریشه درختان حرا در ……………….. قرار دارند. آب و گل
گیاهان برای مقابله با کمبود اکسیژن چه سازشی دارند؟ این گیاهان دارای شش ریشه می باشند که از سطح آب بیرون آمده اند.
شش ریشه ها در کدام گروه گیاهان دیده می شوند مثال بزنید؟ گیاهان آبزی مثل درختان حرا
شش ریشه ها چه نقشی دارند؟ این ریشه ها که از سطح آب بیرون آمده اند با جذب اکسیژن مانع از رگ ریشه ها به علت کمبود اکسیژن می شوند.
شش ریشه های درختان حرا در ………………… دیده می شود. سطح آب

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.