انتشارات موج دانش

کنترل ورود و خروج مواد در جفت

متن کتاب جزوه نموداری نکات قابل استنباط سوال تشریحی سوال صحیح – غلط
تصاویر اضافی فیلم تدریس فیلم مرتبط مطالب مرتبط

متن کتاب

بالای صفحه

جزوه نموداری

بالای صفحه

نکات قابل استنباط

بالای صفحه

سوال تشریحی

بالای صفحه

تمایز جفت جنین از چه زمانی آغاز می شود؟ ۵/۰ از هفته دوم بعد از لقاح
تمایز جفت جنین تا چه زمانی ادامه می یابد؟ ۲۵/۰ تا هفته دهم
تمایز جفت جنین چقدر طول می کشد؟ ۲۵/۰ حدود پنج هفته
تمایز جفت جنین از هفته …………….. شروع و تا هفته …………….. ادامه دارد. ۵/۰ دوم، هفتم
بند ناف چه نقشی دارد؟ ۵/۰ رابط بین جنین و جفت است
رابط بین جنین و جفت چیست؟ ۲۵/۰ بند ناف
سرخرگ و سیاهرگ داخل بند ناف خون را در چه جهتی جابجا می کنند؟ ۵/۰ سرخرگ ها خون جنین را به جفت می برند و سیاهرگ خون را از جفت به جنین می رساند.
خون توسط کدام رگ خونی از جفت به جنین می رسد؟ ۲۵/۰ سیاهرگ
خون توسط کدام رگ خونی از جنین به جفت می رسد؟ ۲۵/۰ سرخرگ
تعداد کدام یک در بند ناف بیشتر است سرخرگ یا سیاهرگ؟ ۲۵/۰ سرخرگ
کدام رگ خونی بند ناف حاوی خون با اکسیژن زیاد است؟ ۲۵/۰ سیاهرگ
در بند ناف چند سرخرگ و چند سیاهرگ وجود دارد؟ ۵/۰ دو سرخرگ و یک سیاهرگ
چرا خون جنین و مادر در جفت مخلوط نمی شود؟ ۵/۰ به دلیل وجود پرده کوریون
تبادل مواد بین خون مادر و جنین از چه طریقی انجام می شود؟ ۲۵/۰ از طریق کوریون
از موادی که می توانند از طریق جفت به جنین منتقل شوند دو مورد نام ببرید. ۵/۰ مواد مغذی، اکسیژن، بعضی از پادتن ها
چه موادی با عبور از جفت به حفاظت از جنین کمک می کنند؟ ۲۵/۰ بعضی پادتن ها
چرا بعضی پادتن ها از مادر به جنین منتقل می شوند؟ ۲۵/۰ برای حفاظت از جنین
مواد دفعی جنین از چه طریقی دفع می شود؟ ۵/۰ از طریق جفت به خون مادر منتقل می شوند.
جفت چه نقشی دارد؟ ۵/۰ مواد مغذی اکسیژن و بعضی پادتن ها از طریق جفت به جنین منتقل می شوند و مواد دفعی جنین نیز از همین طریق به خون مادر منتقل می شوند.
از عوامل مضری که می توانند از جفت عبور کرده و بر جنین اثر سو بگذارند دو مورد نام ببرید. ۵/۰ عوامل بیماری زا، نیکوتین، کوکائین و الکل
از موادی که می توانند از جفت عبور کرده و بر جنین اثر سو بگذارند دو مورد نام ببرید. ۵/۰ نیکوتین، کوکائین و الکل
چرا زنان باردار باید از مصرف هر گونه دارو در دوران بارداری به جز با تجویز پزشک متخصص خودداری کنند؟ ۵/۰ چون بعضی از داروها می توانند از جفت عبور کرده و اثرات زیان آوری بر جنین داشته باشند.
شکل زیر جفت و ارتباط آن با مادر و جنین را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ بند ناف ۲٫ کوریون
شکل زیر جفت و ارتباط آن با مادر و جنین را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ خون مادری ۲٫ رگ های رحم
شکل زیر جفت و ارتباط آن با مادر و جنین را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ رگ های بند ناف ۲٫ بند ناف
شکل زیر جفت و ارتباط آن با مادر و جنین را نشان می دهد بخش های مشخص شده را نام گذاری کنید. ۵/۰ ۱٫ جفت ۲٫ کوریون
همزمان با تشکیل جفت …………… لایه های زاینده جنین را تشکیل می دهند. ۲۵/۰ یاخته های توده درونی
لایه های زاینده جنین چه نقشی دارند؟ ۵/۰ از رشد و تمایز آنها بافت های مختلف جنین ساخته می شود.
بافت های مختلف جنین از رشد و تمایز …………… بوجود می آیند. ۵/۰ لایه های زاینده جنین
دو بخش بدن جنین که قبل از بقیه شروع به نمو می کنند نام ببرید. ۵/۰ رگ های خونی و روده
بعد از نمو رگ های خونی و روده کدام بخش های بدن جنین بوجود می آیند؟ ۵/۰ جوانه های دست و پا
اندام های اصلی جنین چه زمانی شروع به تشکیل می کنند؟ ۵/۰ در انتهای ماه اول
در انتهای ماه اول جنینی ……………… شروع به تشکیل شدن می کنند. ۵/۰ اندام های اصلی
ضربان قلب جنین کی آغاز می شود؟ ۲۵/۰ انتهای ماه اول
در انتهای ماه اول عملکرد کدام اندام آغاز می شود؟ ۲۵/۰ قلب
در طی ماه دوم جنینی ………………. شکل مشخص می گیرند. ۲۵/۰ همه اندام ها
همه اندام های بدن جنین چه زمانی شکل مشخصی می گیرند؟ ۲۵/۰ انتهای ماه دوم
اندام های جنسی جنین چه زمانی مشخص می شوند؟ ۲۵/۰ انتهای سه ماهه اول
در انتهای سه ماه اول دوره جنینی چه اتفاقی می افتد؟ ۵/۰ اندام های جنسی مشخص شده و جنین دارای ویژگی های بدنی قابل تشخیص می شود.
در کدام مراحل دوران جنینی، جنین به سرعت رشد می کند؟ ۵/۰ در سه ماهه دوم و سوم
در سه ماهه دوم و سوم دوران جنینی چه اتفاقاتی می افتد؟ ۵/۰ جنین به سرعت رشد می کند و اندام های آن شروع به عمل می کنند.
در انتهای ………….. جنین قادر به زندگی در خارج از بدن مادر است؟ ۲۵/۰ سه ماهه سوم

سوال صحیح غلط

بالای صفحه

تصاویر اضافی

بالای صفحه

فیلم تدریس

بالای صفحه

فیلم مرتبط

بالای صفحه

مطالب مرتبط

بالای صفحه

منبع مطلب:

error: با عرض پوزش، کاربراان اجازه کپی کردن مطالب را ندارند.